Home

Coachaanvraag
Instellingen, organisaties, bedrijven

Particulieren en medewerkers van organisaties en bedrijven kunnen hier een coachaanvraag doen.

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Situatie

Geef aan welke beschrijvingen op uw bedrijf van toepassing zijn. U kunt meerdere opties aankruisen.
 • Probleemsituatie in de relatiesfeer die wij graag opgelost zien
 • Probleemsituatie op een ander niveau dat wij graag opgelost zien
 • Wij beogen een effectiviteitsslag te maken
 • Individuele begeleiding van meerdere medewerkers
 • Re-integratie en/of outplacement
 • Er speelt een reorganisatie of fusie
 • Preventief aandacht besteden aan gezondheid en leefstijl
 • Nadrukkelijk op zoek naar talentontwikkeling binnen onze organisatie
 • Nadrukkelijk uitgangspunt van de coaching is kostenbesparing en/of meer omzet
 • Wij beogen meer uit ons team en uit onze samenwerkingen te halen
 • Specifiek op zoek naar executive coaching, die het ontwikkelproces van onze top managers, bestuurders, ondernemers begeleiden ter bevordering van hun leiderschapskwaliteiten

 

Korte beschrijving van de situatie waarin uw bedrijf zich bevindt.

Gewenste resultaat

Beschrijf kort van het gewenste resultaat na coaching. Welke doelen zijn behaald?