Ontvang gratis ons online lifestyle magazine
15 januari 2017

Verzameling 0 - Algemeen

Wijze mensen: 7 dingen die zij niet doen en 7 dingen die zij wel doen

 
"Wat is wijsheid?" is een gevleugelde uitspraak. Maar tsja, wat is wijsheid eigenlijk? Kunnen we iets universeels zeggen over wijsheid? Of is het subjectief. Vind de een dit wijs en de ander dat? Ongetwijfeld kunnen we met elkaar betwisten op welke manier we bij een gezamenlijk doel komen, en wat daarin wijsheid is. Op een onderliggend niveau zijn er wijsheden die voor ieder individu en het leven zelf gelden. Een inspirerend artikel over wijsheid.

Wijsheid is …

Wijsheid is in elk geval dat wijsheid verspreid mag worden.

 

Volgens Van Dale is wijsheid:

wijs . heid (de; v; meervoud: wijsheden)

het wijs-zijn; inzicht en verstand

 

Als je dit artikel leest, kun je je afvragen of de betekenis die Van Dale eraan geeft, de lading dekt.

 

In dit artikel vind je 7 dingen die wijze mensen WEL doen en 7 dingen die ze zeker NIET doen. Missen er wijze uitspraken? Of wordt er iets erg onwijs gezegd? Onderaan dit artikel kun je een reactie achterlaten. Ook kun je daar een achtste, negende en tiende do of don’t van wijze mensen delen. Of misschien ken je een wijs persoon die niet ongenoemd mag blijven.

 

Voorbeelden van wijze mensen geven is nog niet zo gemakkelijk, ontdekte ik. Vragen die daarbij opkomen zijn: Zijn wijze mensen altijd wijs? Kunnen wijze mensen in het verleden ook heel onwijze dingen hebben gedaan? Noem je mensen ook wijs als ze op één bepaald vlak heel wijs zijn – en daarmee het verschil maken voor mensen – terwijl ze op andere vlakken helemaal niet zo bijzonder wijs zijn? Nu ja, tijd om over te gaan naar de 7 dingen die wijze mensen NIET doen…

 

7 dingen die wijze mensen NIET doen

 

1. Klagen

Wijze mensen weten als geen ander dat klagen leidt tot negativiteit en slachtoffergedrag. Ze klagen niet, omdat ze vooruit willen. Klagen is het laatste wat bijdraagt aan vooruitgang. Klagen helpt niemand. Bij ongemakken en ongewenstheden hebben wijze mensen alternatieven voor klaaggedrag. Ze richten zich op kansen en mogelijkheden of… als ze geen invloed op de situatie kunnen uitoefenen, richten ze zich op acceptatie en loslaten.

 

“Een wijs man zoekt het in zichzelf. Een dwaas zoekt het in anderen.”
Confucius (Chinees filosoof, 551 v.C. – 479 v.C.)
 

2. Te snel oordelen

Wijze mensen nemen meer waar, dan dat ze oordelen. Misschien is geen enkel mens vrij van elk oordeel. Wie zal het zeggen? In elk geval zullen wijze mensen een ander niet veroordelen. Eerder zijn ze compassievol. Ze veronderstellen niet veel. Eerder zijn ze open en luisteren ze. Ze plaatsen mensen niet in hokjes. Bij elk individu zijn ze open en verwonderd.

 

Verwondering is het begin van alle wijsheid
Aristoteles (Grieks filosoof384 v.C. – 322 v.Chr.) en Socrates (Grieks filosoof469 v.C. – 399 v.Chr.)
 

Deze openheid betekent niet dat zij alle gedragingen van mensen goedkeuren en accepteren. Integendeel! Zie ook bij do nummer 1 en 2.

 

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.
Solomon Ibn Gabirol (Joods dichter en filosoof 1021-1058)
 

3. Vanuit eigen belang handelen

Wijze mensen hebben nooit het eigen belang voorop staan. Zij zien het grotere geheel en dragen bij aan het algemeen belang. Overigens betekent dit niet dat wijze mensen niet goed voor zichzelf zorgen en geen oog hebben voor wat zij zelf nodig hebben. Sterker nog: zij zijn er een ster in om goed voor zichzelf te zorgen. Maar dat is iets heel anders dan eigen belang vóór het algemeen belang stellen.

 

Er zouden nooit beslissingen gemaakt moeten worden zonder de vraag te stellen, is dit in het algemeen belang?
Michael Moore (Amerikaans activist, filmmaker en producer, 1954)
 

Wijze mensen hebben niet zichzelf of materie bovenaan hun lijstje staan. Ze zijn zich bewust van het algemeen belang en ook van de positieve effecten op elk individu als mensen zich richten op het algemeen belang. Om werkelijk oog te kunnen hebben voor het algemeen belang, is het wel belangrijk ook oog te hebben voor wat je als individu nodig hebt. Bij wijze mensen is dit in balans.

 

Het algemeen belang is in wezen in niets anders geïnteresseerd, dan in de bescherming van de private rechten van ieder individu.
William Blackstone (Engels jurist, rechter en Tory politicus 1723-1780)
 

4. Primair reageren

Een wijs persoon zul je niet horen schelden in het verkeer, laat zich niet snel verleiden tot het uitdelen van een stomp, schreeuwt niet tegen kinderen (en ook niet tegen grote mensen). Kortom: van een kort lontje is geen sprake. Primaire gevoelens, zoals bijvoorbeeld bij onrecht, heeft hij of zij onder controle.

 

Wijze mensen hebben sterk contact met hun innerlijke wereld. Ze herkennen hun emoties, kunnen hier uiting aan geven in hun eigen en veilige wereld, maar laten zich nooit verleiden om primair te reageren. Ze uiten ze enkel naar buiten toe als dit een wijs doel dient. En als ze al primair reageren, dan is dat geen ongecontroleerd primair gedrag. Ze weten heel goed wat ze doen.

 

Een liefhebbend hart is ware wijsheid.
Charles Dickens (Engels schrijver 1812-1870)
 

5. De makkelijkste weg kiezen

Wijze mensen kiezen niet voor de makkelijkste weg. In onze maatschappij is tegenwoordig alles mogelijk. We leven in een tijdperk vol prikkels en er liggen tal van verleidingen op de loer. Het is erg gemakkelijk om de tv weer even aan te zetten, op je telefoon te kijken, terwijl je dat een minuut geleden ook nog deed, weer een koekje in je mond te stoppen, weg te lopen voor een lastige situatie, enzovoort. Kort geluk noemt Albert Sonnevelt dat.

 

Kort geluk geeft vaak lange pijn. Terwijl kort ongemak – het hoort bij het leven en is meestal een uitdaging – vaak leidt tot lang geluk. Wijze mensen kunnen goed onderscheid maken wanneer de makkelijkste weg wel gewenst is en wanneer niet. Wijze mensen laten zich leiden door uitdagingen.

 

Wijsheid is niets meer dan verwerkte pijn
Robert Gary Lee (Amerikaans comedian)
 

 

wijze-mensen-vrije-rechten-moeder-teresa-dalai-lama-joop-van-den-ende

 

6. Zich door angst laten leiden

Het spreekwoord zegt niet voor niets: angst is een slechte raadgever. Wijze mensen zijn heus wel eens angstig. Ze laten zich er alleen niet door leiden. Ze weten onderscheid te maken tussen levensbedreigende angst en alle overige angsten. Ze zijn hun angst ‘de baas’ en zijn door de jaren heen steeds beter geworden in het gebruiken van deze gezonde spanning bij de nieuwe dingen die zij doen.

 

Angst hebben we wel nodig. Ons fysiologisch systeem kan stresshormonen activeren en dat is niet voor niets. Honderden jaren geleden gebeurde dat als er een gevaarlijke beer op ons afkwam. Tegenwoordig gebeurt dat veelal als we te hard werken of te veel hooi op ons vork nemen. Gelukkig waarschuwt ons systeem (lichaam) ons als er werkelijk gevaar dreigt. Angst hebben we dus nodig, maar je erdoor laten leiden, maakt dat je geen nieuwe dingen durft te doen. Dat betekent stilstand of zelfs achteruitgang.

 

Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
Bertrand Russell (Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur 1872-1970)
 

7. Na mislukking opgeven

Als iets niet lukt, zullen wijze mensen dat benoemen en kijken ze daarna verder: wat nu? Wat we bedenken of plannen gaat in werkelijkheid vaak heel anders. Sterker nog: heel veel dingen ‘lukken niet’. Wijze mensen denken niet zozeer in ‘niet gelukt’. Ze zijn snel over ‘de mislukking’ heen. Ze zijn blij dat ze het aangedurfd hebben om het plan aan te gaan, ze kijken terug, reflecteren, trekken er hun lering uit en gebruiken dit om een volgend besluit te nemen.

 

Mislukking is geen mislukking, en verlies is geen verlies, als het illusies wegvaagt en de weg wijst tot een beter plan.
Herbert George Wells (Brits schrijver 1866-1946)
 

Veerkrachtige mensen die wijze mensen. Wijze mensen kennen hun hogere doelen goed. De weg daar naartoe is onvoorspelbaar. Het gaat nooit zoals je daar van tevoren wel eens over droomt of denkt. Wijze mensen zijn wat dat betreft erg flexibel op hun levenspad. Ze zullen nooit het bijltje erbij neer gooien of weglopen voor hun verantwoordelijkheden.

 

De Weg geeft integriteit aan wie zich vereenzelvigt met integriteit. De Weg geeft mislukking aan wie zich vereenzelvigt met mislukking.
Lao Tse (Chinees filosoof, ca. 600 v.Chr.)
 

7 dingen die wijze mensen WEL doen

 

1. Zich uitspreken

Wijze mensen durven zich uit te spreken. Ze waaien niet met alle winden mee, ze hebben een mening, staan voor zichzelf, kunnen goed bij zichzelf naar binnen kijken. Confrontatie gaan zij daarbij niet uit de weg. Als zij ergens in geloven, gaan ze ervoor staan. Vanuit liefde en wijsheid gaan zij al hun uitdagingen tegemoet. Wijze mensen zijn zeker geen softies. Ze handelen vanuit liefde, maar hebben ook hun grenzen. En als dat écht nodig is – in uitzonderlijke gevallen – kunnen ook wijze mensen geweld gebruiken om bruut geweld te bestrijden.

 

Dat wijze mensen zich uitspreken, betekent niet dat ze zwart-wit-kijkers zijn. Ze staan open voor de mening van anderen en voor voortschrijdend inzicht. Wijze mensen kun je echter verder niet of nauwelijks beïnvloeden. Zij weten immers zelf heel goed weten wat ze willen en waar ze voor staan.

 

Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening
Confucius (Chinees filosoof, 551 v.C. – 479 v.C.)
 

2. Compassie tonen

Wijze mensen tonen compassie. Zelfs met mensen die dat zelf niet doen. Wijze mensen kunnen relativeren, accepteren, loslaten en verder gaan. Dit betekent zeker niet dat zij over zich heen laten lopen. In tegendeel. Zoals bij do nummer 1 zojuist genoemd: als dat nodig is, staan ze voor datgene waarin ze geloven en gaan zij confrontatie niet uit de weg. Compassie tonen staat daar los van.

 

Ze tonen compassie ongeacht geloof, ras of welke andere differentiatie ook. Ze weten dat enkel in compassie de oplossing of voortgang ligt. Goed voorbeeld doet volgen. Compassie tonen opent in veel gevallen ook de ogen van de ander.

 

Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons ‘het universum’ genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
Albert Einstein (Duits – Amerikaans natuurkundige, 1879-1955)
 

3. Echt luisteren

Wijze mensen weten heel goed wat ze willen en waar ze voor staan, daarnaast kunnen zij goed luisteren. Echt luisteren! Ze staan voor hun ideeën, maar zijn niet vooringenomen. Ze kunnen het verhaal van de ander echt horen. Echt luisteren betekent dat je eigen gedachten stop kan zetten, stilte kunt ervaren en enkel hoort wat de ander zegt. Zonder oordeel.

 

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
Jimi Hendrix (Amerikaans gitarist en singer-songwriter, 1942-1970)
 

Veel mensen hebben hun mening al klaar staan en voordat een ander zijn of haar verhaal heeft verteld, gaan tig gedachten door hun hoofd. Sommigen onderbreken de ander zelfs in hun verhaal. Echt luisteren gaat over stilte in jezelf, horen wat de ander zegt. Daarna kan de wijze in alle openheid een vraag stellen. Beiden worden daar wijzer van.

 

Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
William Cowper (Engels dichter 1731-1800)
 

wijze-mensen-vrije-rechten-koningin-noor-van-jordanie-martin-luther-king-ali-b

 

4. Zich op verbinding richten

Wijze mensen hebben een intense verbinding met hun eigen hoofd en binnenwereld. Dat moet ook wel als je heel goed weet waar jij voor staat, zonder dat dat een pantser is. Er zijn namelijk ook mensen die denken dat ze goed weten waar ze voor staan, maar in werkelijkheid is die ogenschijnlijk zekere uitstraling een pantser om onzekerheid te verbergen.

 

Er is geen substituut voor de creatieve inspiratie, kennis en stabiliteit die voortvloeit uit weten hoe je contact maakt met de kern van je innerlijke stilte.
Deepak Chopra (Indiaas spiritualiteits-schrijver, 1947)
 

Wijze mensen kunnen zich gemakkelijk verbinden met andere mensen en zelfs met het grotere geheel. Albert Einstein heeft het over universum, anderen noemen het spiritueel. Het is eigenlijk heel aards en nuchter. Je verbinden met alles om je heen. Als mensen zich geregeld niet blij voelen, kunnen zij zich afvragen of zij echt verbonden zijn. Met zichzelf? En met anderen?

 

Wijze mensen zijn er ook op gericht dat anderen zich met elkaar verbinden. Echt verbinden. Vanuit die verbinding kan er vreugde en voortgang plaatsvinden.

 

Liefde betekent vóór alles innig contact, aanraking, samen lichamelijk zijn.
Desmond Morris (Engelse zoöloog, publicist, kunstschilder en tv-presentator, 1928)
 

5. Dankbaar zijn

Wijze mensen zijn dankbaar voor wie ze zijn. Dankbaar voor de mensen om hen heen. Dankbaar voor de talenten die zij hebben meegekregen. Dankbaar voor de uitdagingen die op hun pad komen. Als je geen dankbaarheid kent, ligt het voor de hand dat je je regelmatig tegengehouden of gestremd voelt in het leven. Dankbaarheid draagt bij aan innerlijke rust en vooruitgang. Wijze mensen kennen dankbaarheid en hebben hun leven zo ingericht dat ze dagelijks aandacht hebben voor alles waar zij dankbaar voor zijn.

 

Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.
Dalai Lama Tibetaans spiritueel leider, Tenzin Gyatso, 1935)
 

6. Een voorbeeld zijn

Wijze mensen trekken mensen aan en zijn een voorbeeld voor velen. Het is eigenlijk niet iets wat wijze mensen ‘doen’. Het is gewoon een gevolg van hun authentiek-zijn en wijsheid. Wijze mensen zijn charismatisch, ze trekken mensen aan, zonder daar moeite voor te hoeven doen. Wijsheid is aantrekkelijk, want veel mensen willen graag net zo wijs zijn. Gelukkig.

 

Het voorbeeld is niet het beste middel om te overtuigen, het is het enige middel.
Albert Schweitzer (Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965)
 

Helaas geldt het andersom ook. Niet-wijze mensen trekken ook mensen aan. Vooral de mensen die hun boosheid en angsten ergens kwijt willen. Dit zijn mensen die dat niet op een wijze manier kunnen/willen of niet beseffen dat er ook een wijze manier bestaat, die voor henzelf en anderen veel fijner is.

 

Wijze mensen leven voor en verspreiden wijsheid.

 

Het is onwijs al te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond er aan te denken dat zelfs de sterkste mensen kunnen verzwakken en zelfs de wijste mensen kunnen dwalen.
Mahatma Gandhi (Indiaas politicus, 1869-1948)
 

7. Vertrouwen in het leven en zichzelf

Wijze mensen hebben vertrouwen. Vertrouwen in het leven en vertrouwen in zichzelf. Wijze mensen weten dat een mens vertrouwen nodig heeft om zich op een fijne manier staande te houden in het leven. Mét vertrouwen krijg je meer voor elkaar dan zonder vertrouwen.

 

De ene mens heeft van nature meer vertrouwen dan de ander. Naast moeder natuur spelen ook ouders en de omgeving waarin een mens is opgegroeid een grote rol in de ontwikkeling van vertrouwen. Gelukkig is – gegeven de mogelijkheden die moeder natuur heeft gegeven – vertrouwen te ontwikkelen. Wijze mensen staan niet (lang) stil, ze blijven in beweging. Ze zijn een leven lang in ontwikkeling.

 

Wijze mensen hebben een diep vertrouwen in het leven, in de mens en het universum. Zoals uit dit artikel wel duidelijk is geworden laten zij zich niet leiden door angst, kijken ze met compassie naar zichzelf en naar de medemens. Ze zijn dankbaar, staan voor zichzelf en datgene waarin zij geloven, ze richten zich op verbinding en zijn een voorbeeld voor anderen.

 

In wijze mensen huist een diep, diep vertrouwen.

 

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten
Martin Luther King (Amerikaans predikant 1929-1968)
 

En de achtste, negende en tiende do of don’t van wijze mensen. Weet jij er nog één? Of ken je wijze mensen, die nog niet genoemd en verbeeld zijn en aan wie wij graag herinnerd worden?

 

ondertekening blauw en fotootje

 

 

Ontvang 8x per jaar een mail van Nienke met verhalen en inspiratie


     

Nienke Lokhorst schrijft, spreekt, inspireert, coacht, verbindt en motiveert. Met Coachloper brengt zij mensen en organisaties in contact met geschikte coaches. Nienke schrijft graag over de dingen die haar bezighouden. Ze woont samen met haar partner Jorrit en hun 3 dochters. Onderwerpen die haar interesseren: persoonlijke groei, kansen en mogelijkheden zien, acceptatie en loslaten, echtheid, mensen met lef, wijsheid. En verder... ze is sportief, maakt graag filmpjes in de iMovie app en is dol op pure chocola.

Ontvang 8x per jaar een mail van Nienke met verhalen en inspiratie